Prof. dr hab. med. Tadeusz Marcinkowski

Emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej

Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin.

Fot. Prof.dr hab.med.Tadeusz Marcinkowski

SPIS PUBLIKACJI WŁASNYCH Z LAT 1948 - 2006

Résumé.

       Specjalista I stopnia 1953 w zakresie pediatrii, I stopnia 1955 w zakresie anatomii patologicznej i II stopnia 1958 w zakresie medycyny sądowej; urodzony w Wilnie; żonaty, córka i 2 synów; studia: Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego 1936-1939, następnie tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, Warszawa 1941-1944 i ponownie Uniwersytetu Poznańskiego 1945, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1952; dr med. 1949, doc. 1964, prof. nadzw. 1979. 
       Ochotnik - sanitariusz Szpitala Polowego w Giżycach w kampanii wrześniowej 1939; sanitariusz, następnie lekarz-asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Ujazdowskiego, Warszawa 1941-1944; udział w tajnym nauczaniu studentów medycyny Uniwersytetu Ziem Zachodnich i Uniwersytetu Warszawskiego 1941-1944; udział w ruchu oporu, żołnierz Armii Krajowej (AK) 1942-1944, m.in. lekarz-oficer (pseudonim ,,Dobrosław'') do specjalnych poruczeń szefa sanitarnego Kierownictwa Dywersji (,,Kedywu'') AK Cypriana Sadowskiego ,,Skiby'' 1942-1944, podczas Powstania Warszawskiego 1944 udzielanie pomocy lekarskiej powstańcom w Zakładzie Położniczo- -Ginekologicznym przy ul. Karowej, następnie lekarz obozu przejściowego w Pruszkowie do listopada 1944; lekarz rejonowy Ubezpieczalni Społecznej, Poznań 1945; lekarz batalionu podczas okresowej służby wojskowej 1945-1946;  lekarz rejonowy Ubezpieczalni Społecznej w Inowrocławiu i Bydgoszczy oraz kierownik Ośrodka Zdrowia w Pakości 1946-1947; ordynator Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci, Andrychów 1947-1949, Jaworze 1949-1951; lekarz Ambulatorium Kopalni ,,Silesia'', Czechowice-Dziedzice 1951; ordynator Oddziału Płucnego dla Dzieci Szpitala Wojskowego i kierownik Poradni Przeciwgruźliczej dla Dzieci MRN, Zielona Góra 1951-1953; Akademia Medyczna, Poznań: starszy asystent, adiunkt 1953-1964, doc. 1964-1974 Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej; Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin: kierownik 1974, prof. 1979 Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej; kier. kolumn szczepień BCG w woj. zielonogórskim 1951-1953; członek komitetu redakcyjnego ,,Roczników Pomorskiej Akademii Medycznej''. 
       Staż naukowy: Inst. fur Gerichtliche Medizin, Halle 1968. Osiągnięcia: modyfikacja próby Lattesa, służącej do wykrywania izoaglutynin w śladach krwawych; zastosowanie zagęszczania na bibule (chromatodensacji) do wykrywania barwnika krwi w śladach krwi silnie rozcieńczonej; wykorzystania zjawiska zniekształcenia pocisków wystrzelonych z broni małokalibrowej do oceny przybliżonej odległości strzału, zwrócenie uwagi na występowanie niekiedy (po wystrzałach z broni małokalibrowej) obwódki brunatnawej, a częściej ,,obwódki cieplnego działania pocisku''; badania dotyczące zaniku komórek warstwy ziarnistej móżdżku w niedotlenieniu. 
       Członkostwo: Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (skarbnik Zarządu Głównego, przewodniczący Oddziału Szczecińskiego), Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (do 1982 Polskie Towarzystwo Historii Medycyny; przewodniczący Oddziału Poznańskiego 1971-1974, przew. Oddziału Szczecińskiego 1982- ), Poznańskiego Towarzystwa Naukowego (czł. zw.); czł. Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej ,,Wici'', Poznań 1936-1939; czł. Zw. Inwalidów Wojennych RP; czł. ZBoWID; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal ,,Za udział w wojnie obronnej 1939'', Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Zasłużony Nauczyciel PRL, Odznaka ,,Za wzorową pracę w służbie zdrowia'', Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Odznaka Gryfa Pomorskiego i inne. 
       Sposób spędzania wolnego czasu: zwiedzanie muzeów i obiektów zabytkowych, słuchanie muzyki poważnej, gra na skrzypcach, czytanie literatury popularnonaukowej; zainteresowania: malarstwo i rysunek.


 Powrót na początek strony